Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 76 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên Hành chính - Khối Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 19/06/2024

[HỘI SỞ] CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN GIAO DỊCH NGUỒN VỐN - KHỐI VẬN HÀNH

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực Dĩ An (Bình Dương)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực TPHCM, Miền Nam và Miền Trung

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM, Bình Dương

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực TPHCM, Bình Dương

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Cộng tác viên - Phòng Điều phối và Kiểm soát An toàn kho quỹ - Khối Vận hành

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/06/2024

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 14/06/2024

Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

Chuyên viên chính Phân tích cảnh báo sớm và Giám sát hệ thống - Khối Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Giảng viên kỹ năng mềm - Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân - Khối Tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.