Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản trị Bảng cân đối của Phòng TTTK và hỗ trợ Giám đốc Quản trị thanh khoản trong việc đưa ra các hướng dẫn, chỉ báo với Bộ phận kinh doanh tiền tệ để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Phòng nhằm đạt kế hoạch kinh doanh, kết hợp với các đơn vị liên quan tối ưu nguồn vốn toàn hàng tùy từng thời kỳ.
 • Làm việc với Trung tâm FRM/ALM và các đơn vị khác liên quan trong TPBank nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn thanh khoản của NHNN và các tổ chức quốc tế; 
 • Thực hiện phân tích & đưa ra chỉ báo sớm về các vấn đề thanh khoản hệ thống Liên Ngân hàng cũng như thanh khoản của TPBank
 • Tham vấn, đề xuất lên Giám đốc Quản trị thanh khoản về các cơ chế quản lý thanh khoản dài hạn của TPBank, cơ chế mua bán vốn (FTP) giữa Phòng TTTK và Bankbook cũng như các đơn vị nội bộ trong Khối FM nhằm đảm bảo công bằng và phát huy động lực trong kinh doanh.
 • Xây dựng mới và sửa đổi các văn bản quản trị liên quan đến các nghiệp vụ hiện hành và các sản phẩm phát sinh mới của Phòng TTTK.
 • Phối hợp với các đơn vị trong nội bộ (Phòng GDNV - Khối OP, Phòng Thẩm định văn bản - Khối LC…) xem xét các hợp đồng khung, hợp đồng từng lần, phụ lục hợp đồng, các văn bản … liên quan đến nghiệp vụ của Phòng TTTK.
 • Báo cáo, hệ thống, vận hành nhằm phục vụ hoạt động của Phòng TTTK & các công việc khác được giao theo từng thời kỳ, cụ thể:

- Thực hiện các báo cáo quản trị nhằm phục vụ công tác quản lý thanh khoản và kinh doanh tiền tệ sinh lời.
- Thực hiện các đề xuất xây dựng hệ thống mới cũng như các sửa đổi hệ thống hiện hành nhằm đảm bảo các giao dịch của MM được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 
- Thực hiện các công việc vận hành khác với các cơ quan như SBV, KBNN, HNX… liên quan đến các vấn đề về tài khoản người dùng, phân quyền, chứng thư số…

- Thực hiện nhập và phân tích thông tin tài chính định kỳ của các Tổ chức tín dụng.

- Thực hiện nhập và kiểm tra các giao dịch mua, bán, phát hành trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu/CCTG đến hạn thanh toán.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Tài chính, Quản trị Kinh doanh tại các trường: ĐH Ngoại thương, HV Ngân hàng, HV Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân. 
 • Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Kinh doanh tiền tệ/Quản lý tài sản Nợ/Có, Kinh doanh Tiền tệ.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc tại Ngân hàng có quy mô và trình độ phát triển tương đương hoặc ngân hàng nước ngoài; Am hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, cân đối nguồn vốn.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt
 • Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm tốt;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • TOEIC 600 trở lên

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/08/2024

Nhân viên Quản lý sảnh - Hub Dịch vụ KH Cao cấp & KH Doanh nghiệp lớn

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân (KV Thanh Trì)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/08/2024

Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2024

Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính – Phòng Hỗ trợ và Tư vấn Pháp lý - Khối Pháp Chế

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/08/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/08/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng cao cấp/Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.