Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc ban hành mới hoặc đề xuất các sửa đổi cần thiết đối với hệ thống các văn bản nội bộ nhằm mục đích tuân thủ pháp luật và phòng tránh rủi ro pháp lý.
 • Tổng hợp, kiểm soát và trình cấp thẩm quyền ban hành Kế hoạch xây dựng Văn bản quản trị của toàn hệ thống.
 • Phối hợp hoặc làm đầu mối soạn thảo văn bản nội bộ của TPBank; kiểm soát pháp lý các văn bản nội bộ nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động của Ngân hàng và pháp luật liên quan.
 • Tham gia đóng góp ý kiến gửi NHNN và các cơ quan, tổ chức khác đối với các dự thảo về chính sách nghiệp vụ liên quan.
 • Kiểm soát văn bản ủy quyền của các cấp có thẩm quyền của TPBank.
 • Cập nhật, đánh giá tác động của quy định pháp luật mới đối với hoạt động của Ngân hàng. Giới thiệu, triển khai các văn bản pháp lý của NHNN, đề xuất hoặc phối hợp với đơn vị chuyên môn để có hướng dẫn thực hiện các quy định của NHNN và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
 • Tham gia góp ý, soạn thảo, tư vấn đối với các văn bản truyền thông ra bên ngoài, các văn bản làm việc với cơ quan pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo pháp luật cho toàn hệ thống Ngân hàng.
 • Rà soát, đánh giá mức độ tuân thủ của các văn bản nội bộ của Ngân hàng đối với hệ thống văn bản pháp luật và có các đề xuất, yêu cầu điều chỉnh đối với các đơn vị liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo TPBank, Ban Giám đốc Khối, Trưởng Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
 • Am hiểu pháp luật trong mọi lĩnh vực, đặc biệt về tài chính, ngân hàng.
 • Am hiểu nghiệp vụ và quy trình vận hành của hệ thống ngân hàng.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản (Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, sổ tay…).
 • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động.
 • Kỹ năng giao tiếp.

Cách thức dự tuyển
•Gửi CV mô tả quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc về email tuyendung@tpb.com.vn (Vui lòng ghi rõ vị trí dự tuyển)
•Tải mẫu CV: http://www.mediafire.com/download/6n65ecs48djg82y/Mau_CV_TPBank.doc

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/08/2024

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Rủi ro Sản phẩm bán lẻ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.