Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo TPBank về những vấn đề pháp lý trong việc chỉ đạo và quản lý, điều hành tổ chức và hoạt động của TPBank theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn pháp lý cho các Đơn vị trong toàn hệ thống trong quá trình tiến hành giao dịch, ký kết hợp đồng, kiểm soát hồ sơ, giấy tờ..., đưa ra ý kiến pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh trong các tình huống cụ thể.
 • Tư vấn, đào tạo pháp luật cho cán bộ nhân viên TPBank.
 • Thẩm định tính pháp lý của các văn bản, hợp đồng, tài liệu và giao dịch quan trọng trong toàn hệ thống TPBank phát sinh giữa TPBank và đối tác bên ngoài để đảm bảo các văn bản, hợp đồng, giao dịch, tài liệu tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TPBank và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của TPBank.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo TPBank, Ban Giám đốc Khối, Trưởng Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
 • Am hiểu pháp luật trong mọi lĩnh vực, đặc biệt về tài chính, ngân hàng.
 • Am hiểu nghiệp vụ và quy trình vận hành của hệ thống ngân hàng.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản (Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, sổ tay…).
 • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động.
 • Kỹ năng giao tiếp.

Phương thức ứng tuyển:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/08/2024

Nhân viên Quản lý sảnh - Hub Dịch vụ KH Cao cấp & KH Doanh nghiệp lớn

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân (KV Thanh Trì)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/08/2024

Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng Doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 31/12/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/08/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng cao cấp/Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.