Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 28 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Đà Nẵng)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Đà Nẵng)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Da Nang Salary: Competitive Expired Date: 13/06/2024

Nhân viên Tập sự Kinh doanh dịch vụ

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp - CN Hải Hậu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Giám đốc Khách hàng cá nhân - CN Hải Hậu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Giám đốc Marketing chuyên trách (Senior Category Manager)

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/06/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

Chuyên viên Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Khối Vận hành

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Giám sát Tuân thủ và Kiểm tra sau vay KHDN - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

[HỘI SỞ] CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN GIAO DỊCH NGUỒN VỐN - KHỐI VẬN HÀNH

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Cộng tác viên - Phòng Điều phối và Kiểm soát An toàn kho quỹ - Khối Vận hành

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/06/2024

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.