Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 12 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích dữ liệu kinh doanh (BI analytics)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phân Tích Dữ Liệu Ngân hàng số Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên chính Phân tích cảnh báo sớm và Giám sát hệ thống - Khối Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/06/2024

Chuyên viên chính quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Chuyên viên chính Phân tích cảnh báo sớm và Giám sát hệ thống - Khối Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị dữ liệu (Data Governance)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp báo cáo và quản lý danh mục tài chính số

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích dữ liệu (BI analytics)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.