Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro & Giám sát các dữ liệu đầu vào được sử dụng từ hệ thống của ngân hàng:

 • Phân tích dữ liệu phức tạp từ hành vi của khách hàng vay và mở thẻ để hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn, nhận định được hình ảnh khách hàng của danh mục sản phẩm.
 • Giám sát dữ liệu nội bộ và bên ngoài để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của tập khách hàng mở thẻ hoặc giải ngân, chủ động xác định các rủi ro sớm hoặc tiềm ẩn.
 • Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để cung cấp đánh giá toàn diện về các yếu tố rủi ro, hỗ trợ ra quyết định.
 • Phát triển và triển khai các hệ thống và quy trình hiệu quả để thu thập và lưu trữ dữ liệu, đảm bảo khả năng truy cập cho các dự án phân tích trong tương lai.

2. Thiết kế và duy trì hệ thống báo cáo rủi ro:

 • Tạo lập và duy trì một hệ thống báo cáo quản lý rủi ro danh mục, đảm bảo cung cấp thông tin liên quan đến các chỉ số cảnh bảo rủi ro liên tục và kịp thời.
 • Thực hiện các đánh giá chất lượng danh mục cho vay kỹ lưỡng và nhất quán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý rủi ro.

3. Chuẩn bị dữ liệu cho các bài toán phân tích nâng cao

 • Chuẩn bị và làm sạch dữ liệu cho các phân tích nâng cao như A-score, B-score, hoặc phân khúc clustering.
 • Chuẩn bị dữ liệu để thực hiện thẩm định hoặc deploy mô hình vào hệ thống .

4. Thực hiện đánh giá hoặc tham gia vào quá trình phát triển mô hình máy học: 

 • Có kiến thức về các chỉ số đo độ KS, GINI, PSI, AUC, Confusion matrix, và một số chỉ số thống kê khác trong mô hình chấm điểm tín nhiệm.
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về máy học hoặc các mô hình chấm điểm tín nhiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Job Requirement

 • Thành thạo trong SQL Server, Excel và các báo cáo phân tích rủi ro.
 • Quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình như R hoặc Python.
 • Có kinh nghiệm hoặc kiến thức liên quan đến mô hình định lượng hoặc máy học
 • Có kinh nghiệm trong việc thiết kế các báo cáo chất lượng danh mục cho vay.
 • Có kinh nghiệm xây dựng mô hình xác định chỉ số PD, LGD hoặc EAD theo IFRS9.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. 
 • Khả năng giao tiếp và trình bày xuất sắc.
 • Tỉ mỉ với sự tập trung vào độ chính xác và độ tin cậy trong phân tích dữ liệu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/08/2024

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2024

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.