Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 29 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 17/06/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích dữ liệu kinh doanh (BI analytics)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/06/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp Phân Tích Dữ Liệu Ngân hàng số Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Giám sát Tuân thủ và Kiểm tra sau vay KHDN - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực Dĩ An (Bình Dương)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực TPHCM, Miền Nam và Miền Trung

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Cộng tác viên - Phòng Điều phối và Kiểm soát An toàn kho quỹ - Khối Vận hành

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/06/2024

Chuyên viên chính Giám sát An ninh (SOC level 2)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

Chuyên viên chính Phân tích cảnh báo sớm và Giám sát hệ thống - Khối Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.