Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Định kỳ cập nhật các thông tin về thị trường, hành vi & nhu cầu của KH theo từng phân khúc/tiểu phân khúc;
 • Hỗ trợ thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ ấn phẩm/quà tặng cho KH và ĐVKĐ trong từng thời kỳ;
 • Hỗ trợ triển khai các giải pháp/chương trình cho KH, chương trình thúc đẩy bán tại các ĐVKD trong từng thời kỳ; hỗ trợ kết nối và set-up lịch họp/tài liệu họp với đối tác/phòng ban liên quan/ĐVKD;
 • Hỗ trợ thực hiện các bản tin truyền thông & thực hiện các hoạt động MKT/truyền thông tới KH và ĐVKD;
 • Định kỳ thực hiện thu thập thông tin và tổng hợp các số liệu, báo cáo theo mảng kinh doanh từng phân khúc/tiểu phân khúc;
 • Hỗ trợ việc rà soát số liệu kinh doanh của các ĐVKD theo yêu cầu;
 • Hỗ trợ rà soát chứng từ thanh toán chi phí, hoa hồng, incentive cho CBBH;
 • Hỗ trợ tiếp nhận, quản lý, chuyển giao, hồ sơ thanh toán chi phí CTV, chi phí quà tặng cho KH/CTV/Đối tác.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Thương mại
 • Kinh nghiệm: không yêu cầu
 • Kiến thức: Hiểu biết về các sản phẩm ngân hàng cá nhân
 • Yêu cầu khác: Tiếng Anh, Tin học: Thành thạo sử dụng các phần mềm Văn phòng. Thông thạo photoshop/thiết kế là một lợi thế.
 • Kỹ năng: làm việc theo nhóm/tổ chức, kỹ năng giao tiếp truyền thông, trình bày.
 • Năng lực/kỹ năng nghiên cứu, phân tích, định hướng.
 • Sáng tạo và liên tục cải tiến.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Tập sự viên Kinh doanh Dịch vụ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng cao cấp/Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Nhân viên Tập sự Kinh doanh dịch vụ

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - CN Bắc Từ Liêm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.