Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích chức danh

 • Phụ trách Phòng Phân tích Dữ liệu, bảo đảm định hướng phát triển của phòng phù hợp với định hướng chung của Trung tâm Quản trị Dữ liệu, của Khối Công nghệ thông tin và của toàn ngân hàng trong từng thời kỳ;
 • Bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm phân tích của phòng cũng như khả năng ứng dụng và lợi ích đem lại của các sản phẩm phân tích này đối với hoạt động kinh doanh/ vận hành của ngân hàng;
 • Xây dựng cơ chế tương tác và môi trường làm việc thích hợp để mỗi nhân sự trong phòng phát huy được hết tiềm năng bản thân.

Mô tả công việc

 • Nhận diện và giải quyết các bài toán có tiềm năng ứng dụng phân tích dữ liệu và phân tích nâng cao các đơn vị nghiệp vụ:
 • Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ và nhận diện các cơ hội kinh doanh tiềm tàng cũng như khả năng cải thiện hiệu quả vận hành, tác nghiệp của các đơn vị trên toàn hàng thông qua hoạt động khai phá dữ liệu, phân tích kinh doanh và khoa học dữ liệu;
 • Dựa trên danh sách các bài toán có tiềm năng được đơn vị nghiệp vụ, đánh giá về mức độ quan trọng và tính khả thi của từng bài toán nghiệp vụ cần triển khai, phân bổ nguồn lực triển khai tương ứng từ phòng Phân tích dữ liệu;
 • Lên lộ trình triển khai tổng thể cho các bài toán phân tích dữ liệu tại các khối nghiệp vụ;
 • Chịu trách nhiệm giám sát và kiểm soát tiến độ, chất lượng sản phẩm phân tích cho các bài toán được đăng ký;
 • Thúc đẩy quá trình đưa các mô hình PTNC từ môi trường phát triển lên môi trường vận hành.
 • Quản lý chung các công việc liên quan đến phòng Phân tích Dữ liệu, phân bổ/điều phối công việc trong nội bộ bộ phận để đảm bảo năng suất lao động và hiệu quả công việc của bộ phận tại từng thời kỳ.
 • Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực nhân sự nội bộ bộ phận, đảm bảo các nhân sự phát huy được thế mạnh/sở trường, cũng như có lộ trình phát triển năng lực cho từng cá nhân cụ thể.

Job Requirement

a. Kinh nghiệm

 • Bắt buộc có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí quản lý (quy mô từ 10 người trở lên) ở lĩnh vực Phân tích Kinh doanh hoặc Khoa học Dữ liệu.
 • Ứng viên cần có danh mục các sản phẩm phân tích (đề xuất, khuyến nghị hỗ trợ ra quyết định và/ hoặc các mô hình phân tích nâng cao) đã được đưa vào ứng dụng và có đo lường hiệu quả về mặt kinh doanh/ vận hành trong thực tế.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng phân tích dữ liệu tại các tổ chức tài chính/ngân hàng khác.

b. Yêu cầu khác

 • Khả năng quản lý công việc và tổ chức thực thi tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt vấn đề và giải quyết xung đột tốt;
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc tốt dưới áp lực;
 • Kỹ năng ngôn ngữ và diễn đạt văn bản tốt; sử dụng thành thạo tiếng Việt và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Giám sát và Thanh kiểm tra Xử lý nợ - Khối Xử lý và Thu hồi nợ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có/Khối Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/05/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 13 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên Marketing - Marketing Executive

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên chính Marketing - Assistant Brand Manager

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.