Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động của nhóm một cách hiệu quả và tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty;
 • Điều phối, sắp xếp, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cho nhân viên/ Cộng tác viên thu nợ trực tiếp để đạt kết quả thu nợ tốt nhất cho Công ty;
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên/ CTV thu nợ trực tiếp để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc;
 • Hỗ trợ lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các dự án cải thiện công tác thu nợ;
 • Phản ánh kịp thời đến các bộ phận chức năng khi có trục trặc về hệ thống để đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động thu nợ hiện trường. Đảm bảo tính kịp thời và chính xác của các báo cáo về tình hình hoạt động của nhóm theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên;
 • Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy chuẩn của Bộ phận thu nợ trực tiếp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tái chính, Ngân hàng, Luật, Kinh tế….    
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí quản lý đội nhóm địa bàn (thu hồi nợ, thẩm định, sale)
 • Có trên 2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm thu hồi nợ trực tiếp  
 • Kỹ năng giao tiếp và Thương lượng tốt
 • Có thể làm việc dưới áp lực cao và giải quyết vấn đề một cách độc lập
 • Có kỹ năng quản lý đội nhóm/ tuyển dụng/ kèm cặp/ định hướng đến kết quả
 • Có thể sử dụng máy tính ở mức độ trung cấ
 • Khả năng tư duy chiến lược      
 • Khả năng phát triển con người      
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Tập Sự Tiềm Năng KHCN - KV Quận 6, Quận 12, Quận 11

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực TPHCM, Miền Nam và Miền Trung

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM, Bình Dương

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực TPHCM, Bình Dương

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 14/06/2024

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân - Khối Tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

Cộng tác viên đối tác nhân sự - Khối Quản trị nguồn nhân lực

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên cao cấp Tư vấn hỗ trợ Sản phẩm Tài trợ thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.