Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Triển khai các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng Hub LiveBank trực thuộc ĐVKD được Cấp quản lý phân công phụ trách. 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các kế hoạch kinh doanh mà Cấp quản lý phân công cho các CV/NV KHCN, CTV theo từng thời kỳ; chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của nhóm phụ trách.

Quản lý đội ngũ kinh doanh , cộng tác viên. Quản lý vận hành các Hub LiveBank trực thuộc ĐVKD trong khu vực được giao.

Triển khai, đào tạo các chương trình khuyến mại, chính sách sản phẩm cho đội ngũ bán hàng thuộc Hub LiveBank trực thuộc ĐVKD;

Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về nội quy lao động, chất lượng công việc, chất lượng dịch vụ khách hàng của CV/NV KHCN, CTV trong nhóm.

Cập nhật các kế hoạch báo cáo kinh doanh theo yêu cầu từ Cấp quản lý. 

Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo/Cấp quản lý

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hiểm/ Ngân hàng/Tài chính/Kế toán/Kinh tế/Quản trị kinh doanh

Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu các nghiệp vụ Ngân hàng

Có kinh nghiệm triển khai logistic các chương trình MKT các ngân hàng.

Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo, phân tích.

Kinh nghiệm 3-4 năm trong hoạt động tài chính ngân hàng/quản lý kinh doanh, tối thiểu 1 năm quản lý đội nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Giao Dịch Viên Lưu Động - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2023

[HỘI SỞ] NHÂN VIÊN QUỸ

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2023

Cộng tác viên - Phòng Kinh doanh Giấy tờ có giá

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

GIAO DỊCH VIÊN - KV Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2023

Cộng tác viên - Phòng Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 22/04/2023

Chuyên viên/CVC/CVCC Quản lý Doanh thu - Khối Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP AN NINH THÔNG TIN (PENTEST) - PHÒNG AN NINH THÔNG TIN VÀ TUÂN THỦ - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/04/2023

TRƯỞNG NHÓM ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ GIÁN TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

[HỘI SỞ] NV/CV Kinh Doanh Khách Hàng Cao Cấp - Trung Tâm Khách Hàng Cao Cấp Miền Nam

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.