Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Mô tả công việc

 • Xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao cho Nhóm và của cá nhân
 • Quản lý, tư vấn, đào tạo và giám sát đội ngũ Chuyên viên, Nhân viên, Cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý trong việc bán các sản phẩm Ngân hàng cá nhân gồm: sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, tài khoản trả lương, tài khoản thanh toán cá nhân
 • Phát triển nguồn khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác trong địa bàn hoạt động,..
 • Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ công tác bán hàng của các thành viên đảm bảo Nhóm tuân thủ chặt chẽ về chất lượng dịch vụ, chất lượng tín dụng và quy trình
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về chỉ tiêu Nhóm được giao
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị

Job Requirement

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên nghành Kinh tế tại các Trường Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Thương Mại, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng,...
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và 01 năm tại vị trí quản lý.
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo và xây dựng mối quan hệ tốt
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và quản trị rủi ro tốt
 • Năng động, trung thực và khả năng chịu áp lực công việc tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Chuyên Viên Sản Phẩm Thẻ Tài Chính Số

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Kiểm Soát Viên Hỗ Trợ Tín Dụng KHDN Lớn - Trung Tâm Hỗ Trợ Tín Dụng - Khối Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/12/2022

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[FICO] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 28/12/2022

Giao dịch viên

Location: Ho Chi Minh Salary: 7,5 Tr - 8,5 Tr VND Expired Date: 27/12/2022

Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 27/12/2022

Cộng tác viên Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2022

[FICO] Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 14/12/2022

[FICO] Nhân Viên Nhắc Phí/Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 13/01/2023

[FICO] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 13/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.