Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ, soạn thảo tờ trình, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chỉ đạo của Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (RM/SRM) đảm bảo phù hợp với quy định của TPBank- Hỗ trợ RM/SRM theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị/bộ phận liên quan đảm bảo đúng thời gian, chất lượng đã quy định- Quản lý hồ sơ, công việc liên quan đến khách hàng- Theo dõi tình trạng khách hàng, cung cấp các báo cáo nợ đến hạn định kỳ, số liệu khách hàng..- Hỗ trợ RM/SRM nhận biết các yếu tố rủi ro và thông báo kịp thời- Các công việc khác nhằm tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động từ nhóm khách hàng được giao- Đề xuất những thay đổi về chính sách và góp ý cho phòng phát triển sản phẩm, nếu có

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Thương mại…- Có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng- Hiểu biết về sản phẩm khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ ngân hàng. Kiến thức và khả năng phân tích tài chính tốt.- Tiếng Anh, tin học văn phòng đáp ứng được yêu cầu công việc- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/08/2024

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Rủi ro Sản phẩm bán lẻ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.