Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm phi tín dụng
 • Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.
 • Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm khách hàng được giao.
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD

Job Requirement

• Sinh viên năm 4 đại học hoặc đã tốt nghiệp có dưới 01 năm kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên các trường khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính.

Chế độ:
• Được ký Hợp đồng cộng tác viên, có tiền thù lao/hoa hồng trong quá trình Tập sự 
• Được ưu tiên tuyển dụng làm nhân viên chính thức tại TPBank

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Giám sát và Thanh kiểm tra Xử lý nợ - Khối Xử lý và Thu hồi nợ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Bắc Ninh - Kiểm soát viên Giao dịch

Location: Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có/Khối Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/05/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 13 Tr VND Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên Marketing - Marketing Executive

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên chính Marketing - Assistant Brand Manager

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.