Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan tới mảng Dịch vụ khách hàng, Kho quỹ, HTTD, Thanh toán quốc tế, hành chính nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy trình, quy định của ngân hàng, đồng thời đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Nhiệm vụ chính:

 • Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch, quy trình, hướng dẫn đối với các hoạt động nghiệp vụ giao dịch tại quầy tại Chi nhánh; Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ tại DVKH; Thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đối với các hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại Chi nhánh. Giám sát và kiểm soát công tác an toàn kho quỹ. Tham gia vào BQL Kho quỹ tại Chi nhánh, đảm bảo hoạt động kho quỹ được an toàn, hiệu quả.
 • Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đối với các nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng, thanh toán quốc tế của TPBank tại Chi nhánh. Giám sát, kiểm soát và phê duyệt giao dịch đối với nghiệp vụ hỗ trợ trợ tín dụng, thanh toán quốc tế tại chi nhánh
 • Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ.
 • Tổ chức và duy trì công tác đào tạo, huấn luyện trong nội bộ chi nhánh và tuân thủ các chương trình đào tạo của Hội sở, đảm bảo tăng cường hiệu suất nhân viên;
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần tăng sự hài lòng của KH nội bộ và khách hàng bên ngoài.
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc chi nhánh giao, hỗ trợ Giám đốc chi nhánh, các phòng/ban bộ phận trong chi nhánh lên kế hoạch và thực hiện để đạt điểm đánh giá được giao

Job Requirement

Trình độ đào tạo: Cử nhân Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Luật.

Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 9 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý Dịch vụ khách hàng, Kho quỹ và Vận hành.

Yêu cầu về kiến thức:

 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng;
 • Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng;
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán và kho quỹ.
 • Yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý:
 • Kỹ năng quản lý;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Kỹ năng đào tạo, kèm cặp nhân viên;
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
 • Yêu cầu khác: Tin học sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm chuyên sâu; Ngoại ngữ có khả năng giao tiếp.

cv theo mẫu: https://tpb.vn/wps/wcm/connect/29566edf-932d-4419-a278-435a0328f318/BM05.QT02+QTNL+v2.0+-+Mau+Thong+tin+ung+vien+cua+TPBank+24.07.2023.doc?

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính phân tích log và cảnh báo sớm - Khối Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Đổi mới số - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám Đốc quản lý sản phẩm chuyên trách BPM – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Giám sát an ninh thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Phòng Mua sắm tập trung - Khối vận hành

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Cộng tác viên Hành chính - Khối Vận hành

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 29/05/2024

Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.