Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân.
  • Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.
  • Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm khách hàng được giao.
  • Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD

Job Requirement

Sinh viên năm 4 đại học hoặc đã tốt nghiệp, ưu tiên sinh viên các trường khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp an toàn bảo mật hệ thống (blue team) - Khối Công nghệ Thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[HỘI SỞ] CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN GIAO DỊCH NGUỒN VỐN - KHỐI VẬN HÀNH

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

Trưởng bộ phận/Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại hối

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/03/2024

Giám đốc Phòng Kinh doanh (Khu vực Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

[HỘI SỞ] Giao Dịch Viên Lưu Động - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/02/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 25/02/2024

Chuyên viên Báo cáo ALM - Khối Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/02/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Toàn quốc

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 21/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.