Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia triển khai dự án nền tảng ngân hàng số, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập trình  (Android/iOS Native)
 • Tiếp nhận, làm rõ yêu cầu điều chỉnh/phát triển phần mềm từ trưởng nhóm/bộ phận kinh doanh.
 • Phân tích và đưa ra kết luận về tính khả thi và thời gian hoàn thành.
 • Lập trình tuân theo các tiêu chuẩn phát triển phần mềm, các nguyên lý Best Practices
 • Làm việc với Designer làm rõ và tuân theo các yêu cầu của Design System, Items và Themes
 • Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, trao đổi với Backend để thống nhất API contract và triển khai đúng tiến độ. Thực hiện phân tách chức năng, module hóa theo các best practices và design patterns.
 • Thực hiện Unit test, hỗ trợ nghiệm thu SIT và UAT
 • Viết các tài liệu, hướng dẫn triển khai hệ thống công nghệ số

Job Requirement

 • Ưu tiên tốt nghiệp Đại học nước ngoài hoặc tốt nghiệp hệ kỹ sư tài năng các trường Đại học chính quy như ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học FPT…
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có kinh nghiệm lập trình native (Android hoặc iOS) tối thiểu 3 năm
 • Ưu tiên kinh nghiệm với Ngân hàng, tài chính

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.