Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đối với các hoạt động liên quan đến các nghiệp vụ: tín dụng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát sinh tại Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn và các đơn vị liên quan, theo kế hoạch kiểm tra hàng năm được TGĐ phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT/TGĐ.
 • Đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá về hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và nghiệp vụ tín dụng của phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, đề xuất các biện pháp xử lý, kiến nghị các đơn vị liên quan để khắc phục chỉnh sửa kịp thời, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
 • Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia điều tra các trường hợp có dấu hiệu gian lận và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của TPBank theo yêu cầu của TGĐ/Giám đốc TT KSNB&TT.
 • Chịu trách nhiệm về các kết quả kiểm tra, kiểm soát đối với công việc đã thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất.
 • Thực hiện và quản lý các thành viên trong Phòng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đối với các hoạt động liên quan đến các nghiệp vụ: tín dụng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát sinh tại Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn và các đơn vị liên quan.
 • Thực hiện kiểm tra các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên thuộc các chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, ưu tiên các trường ĐH Kinh tế Quốc dân/ Học viện Tài chính/Đại học Thương mại/Ngoại thương/Học viện Ngân hàng.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong đó có kinh nghiệm làm việc tại NHNN hoặc kinh nghiệm tại mảng tín dụng, tái thẩm định, sản phẩm cho vay từ 03 năm trở lên tại các Tổ chức Tín dụng.
 • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng lãnh đạo.
 • Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc.
 • Có tính chủ động cao trong việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp Sản phẩm Tín dụng bán lẻ

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2024

Trợ lý Giám đốc Nghiệp vụ và Sản phẩm Định chế Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/07/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Long Biên - Gia Lâm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/07/2024

Cộng Tác Viên Triển Khai CRM

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/07/2024

Chuyên viên cao cấp chính sách an ninh thông tin và tuân thủ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - KV Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.