Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

•Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống
•Thực hiện hỗ trợ trực tiếp thủ tục về tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tạo lập và quản lý hạn mức tín dụng cho các Đơn vị kinh doanh tại Hội sở
•Phê duyệt giải ngân tín dụng trong hạn mức được phê duyệt
•Kiểm tra và Giám sát các Đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện sử dụng hạn mức, giải ngân tín dụng
•Kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác giải ngân tín dụng, phát hành L/C và phát hành bảo lãnh trên toàn hệ thống
•Nhân biết, kiểm soát, báo cáo các rủi ro phát sinh và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
•Nghiên cứu, tham mưu cho Trưởng phòng và Giám đốc Trung tâm về nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng
•Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ các đơn vị trên toàn hệ thống về các nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng
•Nhận biết, kiểm soát, báo cáo các rủi ro phát sinh và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Job Requirement

•Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
•Có tối thiểu 05 năm làm việc tại vị trí Hỗ trợ tín dụng tại các Ngân hàng khác, ưu tiên ứng viên đã từng làm tại vị trí tương đương.
•Tiếng Anh, Tin học văn phòng đáp ứng được yêu cầu công việc
•Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Chuyên Viên Sản Phẩm Thẻ Tài Chính Số

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[FICO] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 28/12/2022

Giao dịch viên

Location: Ho Chi Minh Salary: 7,5 Tr - 8,5 Tr VND Expired Date: 27/12/2022

Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 27/12/2022

Cộng tác viên Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2022

[FICO] Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 14/12/2022

[FICO] Nhân Viên Nhắc Phí/Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 13/01/2023

[FICO] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 13/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.