Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập kế hoạch phát triển nội dung đào tạo và kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch chung của Trung tâm theo tháng/quý/năm
 • Xây dựng bộ chương trình đào tạo theo yêu cầu và biên soạn tài liệu đào tạo theo khung chương trình được phê duyệt
 • Xây dựng hệ thống đánh giá (bài kiểm tra, câu hỏi, …) năng lực chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo do mình phụ trách.
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho các đơn vị trong ngân hàng
 • Giảng dạy các khóa đào tạo kỹ năng mềm theo lịch được phân công
 • Tham gia xây dựng lộ trình đào tạo (về kỹ năng mềm) theo chức danh
 • Nghiệm thu, đánh giá các chương trình đào tạo của nhà cung cấp hoặc các giảng viên không thuộc trung tâm trong lĩnh vực nội dung giảng dạy do mình phụ trách.
 • Tham gia dự giờ, đánh giá chất lượng đào tạo của nhà cung cấp, giảng viên khác giảng dạy các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến về chương trình đào tạo và cách thức giảng dạy phù hợp.
 • Tham gia trải nghiệm thực tế tại đơn vị, từ đó bổ sung/cải tiến nâng cao nội dung đào tạo và hoạt động giảng dạy của mình theo thực tiễn của đơn vị/đối tượng được đào tạo.
 • Báo cáo cho Giám đốc Trung tâm về kết quả xây dựng tài liệu đào tạo, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác định kỳ theo quy định của trung tâm (Tuần, tháng, quý, năm)
 • Cập nhất, quản lý dữ liệu và báo cáo về các hoạt động đào tạo liên quan
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Có tư duy thiết kế chương trình đào tạo/bài học, biết ứng dụng công nghệ vào thiết kế chương trình đào tạo
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng
 • Có kỹ năng dẫn giảng tốt trong giảng dạy và đào tạo
 • Có kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo kỹ năng mềm ít nhất từ 02 năm trở lên
 • Giao tiếp tốt, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
 • Có kiến thức/kinh nghiệm về nghiệp vụ Quản trị nhân sự/ Nghiệp vụ Đào tạo, Hoạt động Ngân hàng là lợi thế 
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/08/2024

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Rủi ro Sản phẩm bán lẻ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.