Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mô tả công việc 
• Quản lý, điều hành Phòng Khách hàng cá nhân (KHCN) thực hiện các chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc Chi nhánh 
• Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao của Phòng KHCN 
• Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng 
• Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên thị trường 
• Hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo chuyên viên KHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

 

Job Requirement

Yêu cầu 
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế 
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý tại các tổ chức về tài chính, ngân hàng 
• Kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực Ngân hàng cá nhân, 2-3 năm kinh nghiệm Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Trưởng phòng Giao dịch 
• Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ tốt 
• Năng động, nhạy bén với thị trường 
• Chịu được áp lực công việc cao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên khách hàng cá nhânKhu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/10/2023

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Khu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 8,5 Tr - 13 Tr VND Expired Date: 15/10/2023

Kiểm soát viên Giao dịch Khu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 13 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 15/10/2023

Giao dịch viên KV Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 7 Tr - 8,5 Tr VND Expired Date: 08/10/2023

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp KV Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 08/10/2023

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp KV. Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 10 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 08/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.