Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

•Xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, quyết định những thay đổi dài hạn để đáp ứng đòi hỏi phát triển của Chi nhánh và thị trường tại khu vực kinh doanh.

•Phát triển chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh

•Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật, Điều lệ Ngân hàng, Quy chế, Quy định, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, các Đơn vị liên quan tại Hội sở của Ngân hàng, cụ thể :

+ Công tác quản lý, chỉ đạo kinh doanh

+ Công tác quản lý, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự

+ Công tác quản lý chi phí, hành chính

+ Các công tác khác

•Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh đối với mọi hoạt động của Chi nhánh

•Báo cáo Tổng Giám đốc toàn bộ tình hình hoạt động của Chi nhánh các vấn đề nghiệp vụ và nhân sự phát sinh và đề xuất phương án giải quyết

•Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai các quy định, quy trình công tác của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ của Ngân hàng

•Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công trong từng thời kỳ 
 

Job Requirement

•Tốt nghiệp đại học  chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế

•Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm ngân hàng tại ngân hàng

•Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Giám đốc chi nhánh tại địa bàn/khu vực

•Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

•Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của ngân hàng dành cho và môi trường kinh doanh tại khu vực

•Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt

Quyền lợi

•Mức lương cạnh tranh

•Môi trường làm việc chuyên nghiệp

•Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa địa chỉ mail TrinhLV2@tpb.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên KV Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 7 Tr - 8,5 Tr VND Expired Date: 28/12/2023

Kiểm soát viên Giao dịch Khu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 13 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên khách hàng cá nhânKhu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/12/2023

Kiểm soát viên Giao dịch Khu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 13 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 16/12/2023

Giám đốc khách hàng cá nhân - Khu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 25 Tr - 29 Tr VND Expired Date: 16/12/2023

Chuyên viên khách hàng cá nhânKhu vực Tây Ninh

Location: Tay Ninh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 16/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.