Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đầu mối hỗ trợ với các ĐVKD/Phòng/ Ban trong ngân hàng và trực tiếp thực hiện vận hành về mặt nghiệp vụ các công cụ tra cứu tập trung thuộc trách nhiệm của đơn vị bao gồm CIC/PCB và OCR.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát các phản ảnh các vấn đề liên quan tới các công cụ thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.
 • Định kỳ theo dõi, báo cáo tiến độ về công tác vận hành các công cụ thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.
 • Tham mưu, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nhằm nâng cấp, tối ưu luồng vận hành và các luồng nghiệp vụ liên quan.
 • Hỗ trợ cấp quản lý trong các công việc chung của đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Toán Kinh tế, Toán Tài chính.
 • Có kinh nghiệm làm việc, kiến thức về nghiệp vụ, quy định ngân hàng là lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.
 • Kiên trì, chịu khó, sát sao trong công việc.
 • Thích ứng nhanh với môi trường và công việc mới, xử lý tình huống linh hoạt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính phân tích log và cảnh báo sớm - Khối Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Đổi mới số - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám Đốc quản lý sản phẩm chuyên trách BPM – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Giám sát an ninh thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Phòng Mua sắm tập trung - Khối vận hành

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Cộng tác viên Hành chính - Khối Vận hành

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 29/05/2024

Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.