Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổng hợp các công việc báo cáo phát sinh tại Phòng QLDVGD
 • Thu thập dữ liệu chung trên phục vụ báo cáo
 • Tổng hợp số liệu liên quan đến một số hạng mục Phòng QLDVGD phụ trách ngành dọc, hỗ trợ ĐVKD (VD: đồng phục, bảo vệ, CSVC, thiết bị kho quỹ, tài sản phòng DVKH…)
 • Thúc đẩy, nhắc nhở các ĐVKD mau chóng hoàn thiện báo cáo, thông tin, phản hồi với Phòng QLDVGD để Phòng QLDVGD kịp thời thực hiện báo cáo tới BLĐ
 • Hỗ trợ hoàn thiện cái bài giảng, hỗ trợ lớp khi Phòng QLDVGD là đơn vị thực hiện giảng dạy
 • Thực hiện báo cáo định kỳ, phát sinh, công việc khác theo sự phân công công việc CBQL.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính –Ngân hàng
 • Kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt
 • Kĩ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
 • Có kỹ năng giám sát; tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
 • Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh))

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/07/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Marketing chuyên trách (Senior Category Manager)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp về Marketing

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

Chuyên viên Quản lý sản phẩm Ngân hàng số

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.