Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Tiếp nhận phân công/yêu cầu/định hướng từ Trưởng nhóm.
• Lập trình hoặc Kiểm thử các giải pháp đáp ứng yêu cầu.
• Tham gia các dự án triển khai, phát triển các phần mềm, các báo cáo đáp ứng yêu cầu kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực Digital Banking, BigData, Công nghệ mới, DevOps,...
• Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp giải pháp, đối tác trong và ngoài nước.
• Tham gia viết các tài liệu hệ thống, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ số.
• Có cơ hội được tuyển dụng thành Nhân viên Chính thức

Job Requirement

• Tốt nghiệp các trường Đại học chính quy trong và ngoài nước hoặc đang học năm cuối, có thể làm việc toàn thời gian.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình Java, Mobile (Swift/Android/Flutter) hoặc có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm
• Tư duy logic tốt, khả năng học hỏi, ham tìm hiểu công nghệ mới
• Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm hoặc độc lập
• Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt là một lợi thế
• Sẵn sàng làm việc dưới sức ép tiến độ, sức ép đảm bảo chất lượng trong khi phải tuân thủ các quy định chặt chẽ

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát Triển Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Lãnh – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/03/2023

Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

CVC/CV/NV Phát Triển Sản Phẩm & Kinh Doanh Tài chính số - Trung Tâm Kinh Doanh Tài Chính Số

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/03/2023

Chuyên Viên Tài Trợ Thương Mại - Phòng Thanh Toán Quốc Tế - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 07/03/2023

CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP AN NINH THÔNG TIN (PENTEST) - PHÒNG AN NINH THÔNG TIN VÀ TUÂN THỦ - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 04/03/2023

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - CN BẮC TỪ LIÊM

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

CHUYÊN VIÊN CHÍNH/CAO CẤP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/03/2023

Thực tập sinh - khu vực Hà Đông

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên cao cấp Chính sách Khẩu vị rủi ro Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/03/2023

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.