Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích chức danh

 • Xử lý các công việc liên quan tới công tác Thư ký Giám đốc Khối QTRR
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, triển khai, điều phối các dự án Rủi ro tích hợp theo sự phân công của trưởng phòng/trưởng nhóm.
 • Hỗ trợ báo cáo, thực hiện văn bản hóa các nội dung liên quan đến Rủi ro tích hợp (ICAAP, Khẩu vị rủi ro,…)

Mô tả công việc

 • Xử lý các công việc liên quan tới công tác Thư ký Giám đốc Khối QTRR.
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, triển khai, điều phối các dự án Rủi ro tích hợp:
 • Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu của dự án và liên quan dự án.
 • Hỗ trợ tiếp cận đối tác, đánh giá, đề xuất lựa chọn đối tác và quản lý đối tác trong quá trình triển khai dự án (đối với các dự án thuê ngoài)
 • Phối hợp sử dụng các công cụ để điều phối dự án, theo dõi báo cáo tiến độ dự án.
 • Đề xuất giải pháp xử lý khi có dấu hiệu, nguy cơ chậm tiến độ, chi phí, chất lượng, nhân sự dự án.
 • Hỗ trợ thực hiện các công tác bàn giao sản phẩm và đóng dự án theo quy định/quy trình QLDA.
 • Văn bản hóa các nội dung liên quan tới các dự án.
 • Xử lý công việc hành chính của các dự án.
 • Hỗ trợ công tác quản lý sự triển khai các dự án Basel, ESG....
 • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo, thực hiện văn bản hóa các nội dung liên quan đến Rủi ro tích hợp (ICAAP, Khẩu vị rủi ro,…)
 • Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế / Tài chính – Ngân hàng / Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài hoặc các trường Đại học trong nước có uy tín thuộc Khối Kinh tế.
 • Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng tối thiểu 02-03 năm (đối với vị trí Chuyên viên). Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng tiềm năng để đào tạo.
 • Có kiến thức tốt về quản lý dự án; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án tại các Ngân hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt; Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc tốt dưới áp lực;
 • Kỹ năng ngôn ngữ và diễn đạt văn bản tốt; sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh))

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/07/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Marketing chuyên trách (Senior Category Manager)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp về Marketing

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

Chuyên viên Quản lý sản phẩm Ngân hàng số

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.