Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đầu mối xây dựng, cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định/chính sách của TPBank về phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo đúng quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế để trình Cấp có thẩm quyền ban hành.
 • Cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật và chủ trương chính sách của NHNN, và Cơ quan nhà nước cũng như cơ quan của nước ngoài về PCRT.
 • Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
 • Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các Đvị liên quan trong hệ thống, đặc biệt là các Đvị kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về PCRT.
 • Quản lý (thu thập, cập nhật, theo dõi) các Danh sách cảnh báo, Danh sách đen, Danh sách PEPs trong và ngoài nước, Danh sách nội bộ (Private List) của TPBank để phục vụ cho hoạt động PCRT
 • Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
 • Nghiên cứu hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Cấp có thẩm quyền áp dụng/sử dụng cho hoạt động PCRT của TPBank bảo đảm an toàn, hiệu quả.
 • Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
 • Tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn của NHNN, của các tổ chức quốc tế về PCRT
 • Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc Khối Pháp chế hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...).
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong các công tác đào tạo pháp luật chung về PCRT cho các Đvị trên toàn hệ thống TPBank theo các chương trình đào tạo PCRT của Ngân hàng, của Khối PC.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng và Phòng về các công việc liên quan đến chuyển đổi số như tự động hóa quy trình, số hóa dữ liệu, chứng từ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
 • Hiểu biết/có kiến thức tốt về các vấn đề pháp luật về PCRT (đặc biệt là các mảng nghiệp vụ như: PCRT, pháp chế, quản trị rủi ro, thanh toán trong nước/quốc tế, TTTM, DVKH). Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương vị trí tuyển dụng này tại các Ngân hàng. Có kiển thức về chuyển đổi số/ngân hàng điện tử là một lợi thế;
 • Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT;
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản (Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, sổ tay…);
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo;
 • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh;
 • Khuyến khích ứng viên có kiến thức về hạch toán/kế toán (ko bắt buộc);
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

Chuyên viên Quản lý sản phẩm Ngân hàng số

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2024

GIÁM ĐỐC CAO CẤP KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (SRM 1/2) - KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/07/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trợ lý Giám đốc Nghiệp vụ và Sản phẩm Định chế Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/07/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.