Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • a. Hỗ trợ giải ngân tín dụng
  •Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục vận hành sau phê duyệt tín dụng: giải ngân, phát hành/sửa đổi bảo lãnh, giải tỏa tiền tạm ứng và các nghiệp vụ tín dụng khác...•Hỗ trợ CVKH làm thủ tục nhập, xuất tài sản đảm bảo, cấp lưu hành xe, cho mượn giấy tờ... theo yêu cầu của khách hàng•Hỗ trợ soạn hồ sơ thu nợ, tất toán khoản vayb. Hỗ trợ cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng:•Scan/nhập liệu hồ sơ và thực hiện công việc liên quan đến xây dựng, quản lý hồ sơ khách hàng theo phân công của Trưởng nhóm/Giám đốc KHDN tại đơn vị• Cập nhật, báo cáo tình trạng khách hàng trên cơ sở: thông tin từ CVKH cung cấp; thông tin từ hệ thống• Hỗ trợ CVKH trong việc quản lý Danh mục khách hàng (cung cấp báo cáo nợ đến hạn định kỳ, các số liệu khách hàng...)


c. Chỉ tiêu tài chính:• Kết quả kinh doanh của nhóm KHDN: các công việc nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm KHDN được giao hỗ trợ• Và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm/Giám đốc KHDN/Giám đốc chi nhánh.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc tương đương


• Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm tốt


• Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt


• Có tư duy tuân thủ và quản trị thời gian

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên tập sự Khách hàng Cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực TPHCM, Bình Dương

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2024

Trưởng nhóm/Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Khu vực TPHCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2024

Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân - Khu vực TP.HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2024

Chuyên viên Giám sát công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 09/08/2024

GIAO DỊCH VIÊN - Khu vực TPHCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/08/2024

[HỘI SỞ] NV/CV Kinh Doanh Khách Hàng Cao Cấp - Trung Tâm Khách Hàng Cao Cấp Miền Nam

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/08/2024

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân - Khối Tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/08/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.