Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện nhắc nợ, đôn đốc trả nợ với từng nhóm khách hàng được phân công thực hiện nhắc nợ qua hệ thống điện thoại, mạng điện tử.
 • Tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận phân luồng khách hàng XLN; chuyển giao danh mục khách hàng XLN sang các đơn vị XLN khác theo quy định của ngân hàng.
 • Tổ chức đôn đốc, nhắc khách hàng thanh toán nợ quá hạn qua hệ thống tổng đài nhắc nợ, tuân thủ quy trình, quy định của TPBank; Đảm bảo việc đôn đốc, nhắc nợ một cách đầy đủ, toàn diện các khách hàng theo danh mục được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong TPBank thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các thắc mắc của ĐVKD/KH về quá trình thu nợ quá hạn của KH tại TPBank.
 • Chủ động xác minh, phối hợp với ĐVKD để cập nhật hồ sơ, thu thập thông tin, địa chỉ khách hàng, thông tin quá trình đôn đốc, nhắc nợ, thu nợ vào hệ thống phần mềm quản lý nợ của TPBank để phục vụ công tác thu nợ, phân tích kinh doanh.
 • Đảm bảo hiệu quả của hoạt động nhắc nợ và thu nợ quá hạn thông qua các chỉ số quản lý nợ quá hạn, tỷ lệ chuyển luồng xử lý, tỷ lệ chuyển nhóm nợ… theo quy định của TPBank.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động nhắc, đôn đốc, thu hồi các khoản nợ quá hạn theo danh mục được giao, đề xuất biện pháp/giải pháp nâng cao hiệu suất thu hồi nợ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Luật hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan như: chăm sóc khách hàng, telesales, telemarketing, tổng đài, call center, thu hồi nợ qua điện thoại; tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực thu hồi nợ cho Ngân hàng.
 • Có hiểu biết về chính sách & quy trình thu nợ của ngân hàng/ công ty tài chính
 • Tác phong nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp, có kỹ năng thuyết phục và đàm phán
 • Ý thức tuân thủ và trách nhiệm cao
 • Yêu cầu khác: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính phân tích log và cảnh báo sớm - Khối Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Đổi mới số - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám Đốc quản lý sản phẩm chuyên trách BPM – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Giám sát an ninh thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Phòng Mua sắm tập trung - Khối vận hành

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Cộng tác viên Hành chính - Khối Vận hành

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 29/05/2024

Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.