Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thu thập log từ các thành phần quan trọng như máy chủ, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng,...
 • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích log để hiểu được các thông tin được ghi lại từ hệ thống.
 • Áp dụng các công cụ tiến tiến có hiệu quả để việc phân tích log nhanh và chính xác.
 • Thiết lập cơ chế cảnh báo để thông báo cho các bộ phận vận hành về các vấn đề nguy hiểm hoặc lỗi hệ thống để các bộ phận vận hành có thể phản ứng một cách kịp thời.
 • Nhận diện các vấn đề bất thường và đưa ra cảnh báo.
 • Đề xuất biện pháp xử lý để tối ưu hóa, nâng cao năng lực hệ thống.
 • Liên tục đánh giá và cập nhật các quy trình công nghệ để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của việc phân tích.
 • Tổng hợp báo cáo hàng tháng/quý về các chỉ tiêu hệ thống được giám sát để từ đó đưa ra tư vấn cho các bộ phận vận hành nhằm điều chỉnh và ngăn chặn các vấn đề lỗi hệ thống trước khi chúng gây ra các hậu quả nghiêm trọng.
 • Bổ sung các công cụ cần thiết để theo dõi, kiểm tra, xử lý cảnh báo / lỗi để tăng dần tỷ lệ xử lý cảnh báo tại phòng
 • Lên phương án tối ưu cảnh báo (ví dụ một số cảnh báo đang để ngưỡng thấp gây ra tình trạng cảnh báo giả, tốn nhiều thời gian xử lý).
 • Tạo các cảnh báo mới theo nhu cầu phát sinh trong việc giám sát.
 • Viết tài liệu hướng dẫn giám sát, đào tạo chuyển giao cho nhóm Giám sát hệ thống.

Job Requirement

 • Đại học Khối Kỹ thuật Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính/Truyền thông và mạng máy tính/Hệ thống thông tin/CNTT
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các ngân hàng/định chế tài chính nước ngoài hoặc các doanh nghiệp khác
 • Am hiểu về các giải pháp và cơ chế kiểm soát các phần mềm ứng dụng;
 • Nắm được các yêu cầu về vận hành của các hệ điều hành, các hệ thống web server;
 • Kiến thức về lập quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành, thiết kế và triển khai hệ thống;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên số hóa bài giảng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng)

Location: Ha Noi, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp vận hành mô hình - Trung tâm Quản trị dữ liệu

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Tập sự viên Kinh doanh Dịch vụ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/06/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng cao cấp/Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.