Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện báo cáo quản trị danh mục tín dụng định kỳ và/hoặc đột xuất, phân tích rủi ro tiềm ẩn của danh mục ngành, sản phẩm, phân khúc; đánh giá rủi ro tập trung danh mục.
 • Áp dụng các công cụ kỹ thuật tiên tiến vào phân tích rủi ro cũng như dự báo chất lượng danh mục như: vintage, rollrate… sử dụng các chỉ tiêu PD, LGD, EAD vào các phân tích chuyên sâu danh mục tín dụng.
 • Nhận chuyển giao kiến thức chuyên môn từ các dự án tư vấn của đối tác bên ngoài hoặc tổ chức tự nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các phương thức mới trong việc phân tích và cảnh báo sớm danh mục.
 • Điểm tin kinh tế vĩ mô và nhận diện các yếu tố kinh tế vĩ mô, ngành, chính sách có khả năng ảnh hưởng đến danh mục tín dụng.

Job Requirement

 • Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
 • Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán/Ngoại thương;
 • Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ xử lý dữ liệu R, SQL, VBA…
 • Hiểu biết các thực hành phổ biến trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Trưởng Nhóm Kho Quỹ Tập Trung - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Ngân hàng số - Trung tâm Digital Banking – Khối Ngân hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

Thực tập sinh tiềm năng Giao dịch viên

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/01/2024

Thực tập sinh Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/01/2024

Thực tập sinh tiềm năng Khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 05/01/2024

Long Biên - Chuyên viên Tư vấn khách hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2023

Giám đốc Phòng Khách hàng cao cấp - KV Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/12/2023

Đông Anh - Kiểm soát viên Giao dịch

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2023

Chuyên viên Cảnh Báo Sớm và Phân Luồng Nợ - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2023

Chuyên viên chính Marketing - Assistant Brand Manager

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.