Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các báo cáo hàng ngày, định kỳ hoặc đột xuất về quản lý rủi ro thị trường, quản lý rủi ro tập trung đối với hoạt động giao dịch tự doanh theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo của TPBank và cơ quan quản lý của Nhà nước;
 • Thẩm định, đánh giá rủi ro thị trường độc lập đối với: (i) các đề xuất hạn mức, (ii) các phương án kinh doanh, tự doanh, đầu tư (tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa, ngoại hối, vàng…), (iii) các phương án huy động vốn, vay vốn, đề án phát hành trái phiếu, giấy tờ có giá của TPBank;
 • Có ý kiến đánh giá rủi ro độc lập trên các khía cạnh rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro về giá chứng khoán, rủi ro về giá hàng hóa … đối với các sản phẩm kinh doanh của TPBank, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hạn mức chấp nhận rủi ro thị trường, rủi ro tập trung giao dịch tự doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động, từng sản phẩm kinh doanh có yếu tố rủi ro thị trường
 • Xây dựng chính sách, mô hình, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro và các công cụ trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường và quản lý rủi ro tập trung giao dịch tự doanh; xây dựng các văn bản chế độ (quy chế, quy định, quy trình…) và các văn bản cá biệt trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường và quản lý rủi ro tập trung giao dịch tự doanh;
 • Tham gia các công việc liên quan đến các dự án Basel II, Basel III, IFRS,…

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Tài chính- ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kế toán- kiểm toán, Toán kinh tế, Toán tài chính.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó có từ 1-2 năm trong lĩnh vực QTRR thị trường, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Basel II, có các chứng chỉ FRM, CFA.
 • Có khả năng nhận biết rủi ro trong các hệ thống, quy trình của ngân hàng liên quan đến hạt động kinh doanh vốn và kinh doanh ngoại tệ.
 • Có khả năng phân tích số liệu, kiểm tra hồ sơ chứng từ thực tế để rà soát các vấn đề rủi ro.
 • Trung thực, cầu thị, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Giao Dịch Viên Lưu Động - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2023

Cộng tác viên - Phòng Kinh doanh Giấy tờ có giá

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

GIAO DỊCH VIÊN - KV Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2023

Cộng tác viên - Phòng Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 22/04/2023

CHUYÊN GIA/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP AN NINH THÔNG TIN (PENTEST) - PHÒNG AN NINH THÔNG TIN VÀ TUÂN THỦ - KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/04/2023

TRƯỞNG NHÓM ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ GIÁN TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Toàn quốc)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh, Tien Giang, Kien Giang,... Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Tự doanh ngoại tệ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.