Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng các chính sách và quy trình an ninh bảo mật, định kỳ đánh giá lại đảm bảo các chính sách và quy trình phù hợp với sự phát triển về công nghệ, các tiêu chuẩn về an toàn bảo mật được áp dụng cho ngành và quy định của pháp luật.
 • Giám sát tuân thủ các chính sách và quy trình an ninh bảo mật, định kỳ kiểm tra đảm bảo các chính sách và quy trình được thực hiện.
 • Phân tích các tác động kinh doanh dựa trên các mối đe dọa an ninh mới, các lỗ hổng bảo mật và các rủi ro. Cảnh báo những rủi ro bảo mật và các giải pháp cho các bộ phận liên quan. Phối hợp với các bộ phận nhằm khắc phục những những rủi ro bảo mật liên quan đến hệ thống CNTT.
 • Nghiên cứu các tiêu chuẩn an ninh thông tin nhằm kịp thời định hướng, điều chỉnh/cập nhật cho ngân hàng.
 • Đảm bảo các sự cố CNTT được quản lý, báo cáo và xử lý theo đúng Quy định. Đảm bảo vấn đề dự phòng các hệ thống CNTT và vấn đề kinh doanh liên tục (BCP) thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành.
 • Thực hiện các Báo cáo tuân thủ, báo cáo Kiểm soát, báo cáo Bảo mật cho các Đơn vị bên trong và bên ngoài Khối CNTT (NHNN, các tổ chức bên ngoài, KTNB, QTRR,…).

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính/Truyền thông và mạng máy tính/Hệ thống thông tin/CNTT
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát hệ thống CNTT, có kiến thức về các tiêu chuẩn an ninh thông tin.
 • Tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu công việc
 • Kỹ năng: trung thực, cẩn thận, yêu thích công việc
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng/định chế tài chính nước ngoài hoặc các ngân hàng có quy mô và trình độ phát triển tương đương hoặc hơn TPBank; am hiểu các tiêu chuẩn ISO 20000, ITI, ISO 27001, PCI DSS,…

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Trợ lý Giám đốc khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/08/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2024

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích Rủi ro Sản phẩm bán lẻ

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Giám đốc Sản phẩn phảm Tài khoản và Huy động

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 15/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.