Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


 • Chịu trách nhiệm đầu mối trong việc tiếp đón các đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại TPBank và chỉnh sửa, khắc phục các KLTT.
 • Tham gia các Đoàn kiểm tra với tư cách thành viên/Trưởng đoàn theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
 • Thực hiện kiểm tra các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ.
 • Chủ động lên kế hoạch review các sản phẩm, quy trình mới để cập nhật, hoặc có ý kiến với các Phòng/ban liên quan; Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và phát triển chuyên môn cho các nhân viên trong Trung tâm khi được phân công.
 • Các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.


Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Kế toán - Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học Kinh tế Quốc dân/Học viện Tài chính/Đại học Thương Mại/Học viện Ngân hàng/ĐH Ngoại thương.
 • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính – Ngân hàng từ 10 năm trở lên.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước/mảng tín dụng, tái thẩm định từ 05 năm trở lên/tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí trương đương tại các Tổ chức Tín dụng.
 • Có khả năng làm việc nhóm, hướng dẫn nhóm; 
 • Có kiến thức, kỹ năng về kiểm soát tuân thủ;
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;kỹ năng lãnh đạo.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh))

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/07/2024

Tập sự tiềm năng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Phân tích và Chiến lược FI

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Giám đốc Marketing chuyên trách (Senior Category Manager)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp về Marketing

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 26/07/2024

Cộng tác viên - Phòng Tài khoản và Huy Động

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

Chuyên viên Quản lý sản phẩm Ngân hàng số

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.