Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đánh giá an toàn bảo mật hệ thống CNTT (Hạ tầng mạng, máy chủ, DB, ứng dụng web/app/mobile)
 • Thực hiện kiểm thử  xâm nhập các hệ thống ứng dụng , mobile app, hệ thống máy chủ, hệ thống mạng.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro và tuân thủ an toàn thông tin.
 • Đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động an toàn và bảo mật thông tin
 • Lên kế hoạch/kịch bản và tiến hành rà quét điểm yếu, kiểm thử tấn công an ninh thông tin cho các hệ thống định kỳ theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Thực hiện đánh giá bảo mật trước khi golive cho các ứng dụng. Đánh giá an toàn mã nguồn, kiểm thử bảo mật cho ứng dụng.
 • Tư vấn, đánh giá đưa ra các yêu cầu an ninh thông tin cho các hệ thống ứng dụng, lập trình an toàn theo yêu cầu của Đơn vị.
 • Cập nhật, phân tích các điểm yếu/lỗ hổng bảo mật mới công bố, đánh giá ảnh hưởng đối với hệ thống tổ chức; đưa ra biện pháp bảo vệ và theo dõi việc thực hiện apply các bản vá.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành IT, Khoa học máy tính, hoặc An toàn thông tin,...
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đánh giá kiểm thử website, ứng dụng, API, mobile app theo tiêu chuẩn OWSAP và có khả năng phát hiện, khai thác các lỗ hổng bảo mật.
 • Có khả năng lập trình tốt tối thiểu 01 trong các ngôn ngữ sau: Python, Shell, PHP, .Net, Java..
 • Sử dụng thành thạo một số công cụ an ninh thông tin như NeXpose, Nessus, Acunetix, Appscan, Burp suite, bộ công cụ Kalilinux…
 • Có kiến thức tốt về các giải pháp an ninh thông tin như Firewall, IDS/IPS, Filtering, DLP, SIEM, WAF, PIM/PAM, vulnerability management, Patch managent, endpoint protection.....
 • Có kiến thức tốt về: Network, OS, web/application, database, cloud....
 • Thông thạo kỹ thuật tìm kiếm điểm yếu/lỗ hổng an ninh thông tin, phân tích và khai thác điểm yếu, kỹ thuật hacking, các biện pháp phòng/chống, khắc phục lỗi.
 • Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý ATTT như COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27001, NIST…
 • Ưu tiên có các chứng chỉ như CEH, ECSA, ECSP, OSCP,…

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng cá nhân - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: 8,5 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 01/04/2024

Cộng tác viên Vận hành công cụ - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp an toàn bảo mật hệ thống (blue team) - Khối Công nghệ Thông tin

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Trưởng bộ phận/Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại hối

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/03/2024

[HỘI SỞ] Giao Dịch Viên Lưu Động - Khối Vận Hành

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/02/2024

Chuyên viên Báo cáo ALM - Khối Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/02/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Competitive Expired Date: 29/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.