Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Salary review

Job Description

· Thực hiện hỗ trợ kiểm soát chứng từ, hồ sơ như ghép hoàn thiện chứng từ, theo dõi mượn trả, nhận bàn giao hồ sơ/chứng từ từ các Đơn vị trong hệ thống, thực hiện các thủ tục bàn giao chứng từ, hồ sơ cho kho của bên thứ 3…;

· Lập các báo cáo tổng hợp tháng liên quan đến hoạt động kiểm soát sau;

· Tham gia kiểm kê kho chứng từ định kỳ/đột xuất;

· Các công việc khác do Cán bộ quản lý phân công.

Job Requirement

· Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trung cấp kinh tế, ngân hàng

· Sức khỏe tốt, phù hợp với công việc

· Cẩn thận, biết sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả  

· Biết sử dụng máy vi tính, sử dụng word, excel 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Khối Vận hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/12/2023

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: 1 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2023

Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân - làm việc tại TP.HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 20/12/2023

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân - Khối Tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/12/2023

Thực tập sinh tiềm năng

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Dong Nai, An Giang, Kien Giang,... Salary: Negotiable Expired Date: 09/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.