Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

+ Thực hiện kiểm soát sau các mảng nghiệp vụ: Giao dịch tại quầy và Hỗ trợ tín dụng

+ Kiểm soát tính rõ ràng, đầy đủ trung thực của nội dung ghi trên chứng từ, tính hợp pháp hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát tính chính xác số liệu, thông tin trên chứng từ;

+ Kiểm tra tòan bộ các giao dịch hàng ngày, đối chiếu với Liệt kê giao dịch tự chiết xuất từ hệ thống;

+ Ghi nhận các lỗi đơn vị vi phạm và theo dõi tình hình khắc phục hoàn thiện của đơn vị;

+ Quản lý và lưu trữ chứng từ;

+ Lập các báo cáo theo qui định của kiểm soát sau

+ Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra chéo, kiểm tra theo chuyên đề do nhóm và Phòng phần công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm DVKH
 • Hiểu biết về các hệ thống phần mềm của Ngân hàng
 • Hiểu biết về lĩnh vực Hỗ trợ tín dụng, kế toán, Quỹ, DVKH…..
 • Nắm vững quy trình, nghiệp vụ liên quan
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo
 • Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập
 • Có kỹ năng giao tiếp
 • Có kỹ năng kiểm tra, kiểm soát

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên thu hồi nợ (Khu vực Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2023

Thực tập sinh Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2023

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Đà Nẵng, Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2023

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2023

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Location: Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2023

Chuyên viên Xử lý nợ Khách hàng Cá nhân - Khối Xử lý và Thu hồi nợ

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/10/2023

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi, Bac Ninh Salary: Competitive Expired Date: 16/10/2023

Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích dữ liệu kinh doanh (BI analytics)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 19/10/2023

Kiểm soát viên Giao dịch

Location: Ha Noi Salary: 11 Tr - 14 Tr VND Expired Date: 24/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.