Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phối hợp phòng ban liên quan tuyển dụng đủ đội ngũ nhân sự cấp dưới theo kế hoạch được giao bởi quản lý trực tiếp. Một trưởng nhóm phụ trách 15- 20 nhân sự
 2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm soát đội ngũ nhân viên trong team thực hiện đúng quy trình, quy định làm việc của Phòng thu nợ nói riêng và của công ty nói chung
 3. Đào tạo chuyên môn, nghiệp định kỳ cho nhân viên cấp dưới, cập nhật diễn biến mới của thị trường và đưa ra các kịch bản phù hợp cho team thực hiện công việc một cách tốt nhất và tuân thủ nhầm đạt mục tiêu nhóm được giao
 4. Định kỳ đánh giá thái độ làm việc, tính tuân thủ, hiệu quả công việc của nhân viên nhầm đưa ra các giải pháp phù hợp từng nhóm nhân sự và theo dõi tiến độ thực hiện để đánh giá lại
 5. Nắm bắt thông tin thị trường, tâm lý nhân viên cấp dưới đưa ra đánh giá nhiều gốc độ vấn đề nhầm giữ chân nhân sự tốt, đề xuất lên cấp quản lý điều chỉnh chích sách phù hợp từng thời kỳ.
 6. Kỹ năng làm, đọc và phân tích báo cáo đa chiều đưa ra các định hướng phù hợp cho đội ngủ thục hiện công việc một cách tốt nhất. Tư duy tích cưc và truyền tải tư duy tích cự đến đội ngủ cấp dưới là điều cần thiết, tạo động lực làm việc cho đội ngũ
 7. Định kỳ báo cáo chi tiết, kịp thời cho quản lý cấp trên về mọi hoạt động của nhóm phụ trách, thực hiện báo cáo và hoàn thành đúng, đủ các công việc được giao bởi quản lý cấp trên
 8. Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết nhanh chóng công việc phát sinh và thực hiện các công việc khác được giao bỏi quản lý trực tiếp

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
2. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
3. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong mảng thu hồi nợ qua điện thoại, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nhóm nợ B7+
4. Giao tiếp lưu loát, có tinh thần chạy số & tạo động lực chạy số cho đội nhóm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HỘI SỞ] NV/CV Kinh Doanh Khách Hàng Cao Cấp - Trung Tâm Khách Hàng Cao Cấp Miền Nam

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/04/2023

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Nhân viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Toàn quốc)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh, Tien Giang, Kien Giang,... Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang)

Location: Ho Chi Minh, Tien Giang, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

Chuyên viên Thu hồi nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Hỗ trợ bán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Giám đốc khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/03/2023

Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Location: Ho Chi Minh, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.