Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 12 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp Ngoại hối Khách hàng doanh nghiệp - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/07/2023

Trưởng nhóm Kinh doanh Bảo hiểm

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 12/07/2023

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - CN Thái Bình

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Thai Binh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên cao cấp Rủi ro Môi trường & Xã Hội

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2023

Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp (KV Bắc Giang)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Bac Giang Salary: Competitive Expired Date: 28/06/2023

CV/CVC/CVCC Phân tích Vĩ mô/Thị trường Tài chính - Phòng Phân tích, Dự báo và Chính sách Quản lý Tài sản Nợ/Tài sản Có - Khối Tài chính

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2023

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khối Bán trực tiếp (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/07/2023

Giao dịch viên - CN Hải Hậu (Nam Định)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2023

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN Hải Hậu (Nam Định)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2023

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - CN Thanh Trì

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2023

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - CN Hải Hậu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2023

[FICO] Trưởng nhóm Thu nợ pháp lý qua điện thoại (B7+, ngoại bảng) - Hồ Chí Minh

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.