Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 62 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên Kết nối đối tác Ngân hàng số (không yêu cầu kinh nghiệm) – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng Doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên chính phân tích log và cảnh báo sớm - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Quản lý Trải nghiệm Khách hàng - Khối Vận hành

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám Đốc quản lý sản phẩm chuyên trách BPM – Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Cộng tác viên Phòng Mua sắm tập trung - Khối vận hành

 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 15/05/2024

Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Hạ Long, Quảng Ninh)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Quang Ninh Salary: Competitive Expired Date: 12/05/2024

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hà Nội)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/05/2024

Cộng tác viên Phòng Mua sắm tập trung - Khối vận hành

 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 10/05/2024

Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Giám sát tuân thủ Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Trung

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/05/2024

Cộng tác viên Phòng Đối tác Nhân sự - Khối HR

Location: Ha Noi Salary: 5,5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 09/05/2024

Chuyên viên mua sắm mảng Đàm phán, thuê địa điểm - Khối vận hành

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.