Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 54 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên chính Công cụ định lượng và Mô hình rủi ro

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên/ Nhân viên kinh doanh Bảo hiểm

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính Marketing - Assistant Brand Manager

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý Danh mục tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính phân tích nghiệp vụ tài chính số

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng cá nhân - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Hạ Long, Quảng Ninh)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Quang Ninh Salary: Competitive Expired Date: 01/04/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Phú Quốc, Rạch Giá, Kiên Giang)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Kien Giang Salary: Competitive Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: 8,5 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - CN Hải Hậu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - CN Hải Hậu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Cộng tác viên Vận hành công cụ - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.