Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 65 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp phân tích và chiến lược thu hồi nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

CV/CVC/CVCC Phân tích, Dự báo và Chính sách ALM

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Thẩm định Tài sản bảo đảm - Khối Tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 29/03/2024

Chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/03/2024

Cộng tác viên - Phòng Sản phẩm Thẻ

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ha Noi Salary: 5,5 Tr - 5,5 Tr VND Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Quản trị Thanh khoản

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Ngoại tệ và Sản phẩm phái sinh

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - CN Hà Nam

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Nam Salary: Negotiable Expired Date: 20/03/2024

[HỘI SỞ] Giao Dịch Viên Lưu Động - Khối Vận Hành

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/03/2024

Cộng Tác Viên - Trung tâm Vận hành Thẻ

 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ho Chi Minh Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 28/03/2024

Cộng tác viên - Trung tâm Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 27/03/2024

Chuyên viên cao cấp Vận hành công cụ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp phân tích dữ liệu kinh doanh (BI analytics) - Trung tâm Quản trị dữ liệu

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 17/04/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng- KV Hà Nội

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/03/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: 7,5 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.