Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 24 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Giám sát, Kiểm tra và Cơ cấu tín dụng Khách hàng cá nhân - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Cộng tác viên Vận hành công cụ - Trung tâm Quản trị Dữ liệu – Khối Công nghệ Thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng SME - Mass

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp an toàn bảo mật hệ thống (blue team) - Khối Công nghệ Thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng cao cấp/Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp (Hà Nội)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/03/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Đi làm sau Tết)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Bac Ninh Salary: 10 Tr - 13 Tr VND Expired Date: 14/03/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 25/02/2024

Chuyên viên Báo cáo ALM - Khối Tài chính

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/02/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Toàn quốc

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 21/02/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản trị dữ liệu (Data Governance)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

Chuyên viên Giám sát Tuân thủ và Kiểm tra sau vay KHDN - Khối Giám sát Tín dụng và Phân luồng Xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - làm việc tại TX Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Location: DakLak Salary: Competitive Expired Date: 05/03/2024

Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng - làm việc tại Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 05/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.