Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 28 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên Giám sát an ninh thông tin

 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm an ninh thông tin

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Hạ Long, Quảng Ninh)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Quang Ninh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Tín dụng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Nhân viên tập sự Khách hàng cá nhân (Khu vực Đà Nẵng)

 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Da Nang Salary: Competitive Expired Date: 13/06/2024

CV/CVC/CVCC Thông tin quản trị Ngân hàng cá nhân và Kênh phân phối (MIS 1)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2024

Bắc Ninh - Kiểm soát viên Giao dịch

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên Giám sát kho hàng và công trình - Khối Giám sát tín dụng và Phân luồng xử lý nợ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 17/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực Dĩ An (Bình Dương)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Nhân viên Tập sự Khách hàng Cá nhân (có hưởng lương & incentives) - Khu vực TPHCM, Miền Nam và Miền Trung

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
Location: Ho Chi Minh, DakLak, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TPHCM, Bình Dương

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực TPHCM, Bình Dương

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.